หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารดาวน์โหลด
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต