หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

          ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)

                   สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งที่เคยได้รับรางวัลและยังไม่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC.Integrity.Awards) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด และแบบใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเอกสารข้อมูล และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th.หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2282 0674, 0 2282 8668

เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่8
2. ใบสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8
3. ตัวอย่างการเขียนรายงาน
4. แบบตอบรับเข้าร่วมฟังชี้แจงหลักเกณฑ์