หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
          วันนี้ (21  พฤษภาคม 2561) เวลา 14.00 น.  นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในการนำแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เช่น ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น