หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2561) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้นโยบายในการจัดทำแผน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายปุณลักษณ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแผน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางและผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ