หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต (การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต)


share facebook
วันที่ 24 พ.ค. 2561

"ขยายวันรับสมัครถึง 10 ก.ค. 2561"

กิจกรรมนักคิดสุจริต

การประกวดแผนงานการป้องการทุจริต

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี,

จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร)

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร) กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริตเพื่อเข้าร่วม WORKSHOP CAMP พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำแผนงานสู่การปฏิบัติ และเฟ้นหาสุดยอดแผนงานการป้องการทุจริตในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th/we และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 8204 โทรศัพท์มือถือ 06 4962 5298 (เสฏฐนันท์) อีเมล์ we@nacc.go.th

เอกสารดาวน์โหลด
01 ประกาศขยายวันรับสมัคร
02 ประกาศรับสม้คร (ฉบับแรก)
03 รายละเอียดกิจกรรม (ฉบับแรก)