หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช.

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอัยการ ชั้น 8 อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ได้มีการประชุมร่วมระหว่างอัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน อาทิ 

1.ทั้งสององค์กรมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ไม่ได้กระทำผิด 

2.แนวทางปฏิบัติงานตามร่าง พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งการทำงานทั้งในชั้นของ ป.ป.ช. และชั้นของอัยการ รวมทั้งในชั้นคณะทำงานร่วมกรณีมีข้อไม่สมบูรณ์ มีการกำหนดระยะเวลาไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้นต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง 

3.มีการหารืออุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยให้มีการตั้งคณะผู้ประสานงานของทั้งสองฝ่าย ในลักษณะ Contact Persons ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดในทางปฏิบัติและเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงานร่วมกัน เช่น การส่งสำนวนชี้มูลส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ความคืบหน้าการส่งฟ้อง ผลคดี การออกคู่มือแนวปฎิบัติ เป็นต้น