หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการติดตามทรัพย์สินคืน (Intergovernmental Working Group on Asset Recovery) สมัยที่ 12 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  

พลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช พร้อมผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด 
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการติดตามทรัพย์สินคืน (Intergovernmental Working Group on Asset Recovery) สมัยที่ 12 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

1.วันพุธที่ 6 มิ.ย. 2561
     
- เข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายระหว่างผู้แทนไทย ผู้แทนอิสวาตินี ผู้แทนกัมพูชา และฝ่ายเลขานุการ UNODC เพื่อหารือกระบวนการและกรอบเวลาเบื้องต้นสำหรับการประเมินติดตามกัมพูชาในการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC
     
- หารือข้อราชการร่วมกับ Miss Julia Volken ผู้แทนผู้ประสานงานกลาง สวิสเซอร์แลนด์ และคณะ  เกี่ยวกับการขอความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สวิสเซอร์แลนด์ ในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

2. วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 2561
     
- เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการติดตามทรัพย์สินคืน สมัยที่ 12 (Intergovernmental Working Group on Asset Recovery)
     
- เข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายระหว่างผู้แทนไทย ผู้แทนอิหร่าน ผู้แทนภูฏาน และฝ่ายเลขานุการ UNODC เกี่ยวกับการประเมินติดตามประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC