หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคล ภายใต้กรอบการสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน”

         วันนี้ (25 มิถุนายน 26561) พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคล ภายใต้กรอบการสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้กินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และเกิดการบูรณาการความรู้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายในงานมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นต่อสถานการณ์ของการทุจริตติดสินบน ในหัวข้อ "กลไกการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการให้สินบน” 
          ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวม 300 คน