หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโครงการสถานีวิทยุช่อสะอาด "มุ่งสร้างคุณค่าความเชื่อถือสู่สังคมไทย” 

        นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโครงการสถานีวิทยุช่อสะอาด "มุ่งสร้างคุณค่าความเชื่อถือสู่สังคมไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

        สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนแฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา