หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริเวณพื้นที่เสี่ยงพรมแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 (The 4th Bilateral and Working Group Meeting between NACC Thailand and MACC Malaysia) 


ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริเวณพื้นที่เสี่ยงพรมแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 (The 4th Bilateral and Working Group Meeting between NACC Thailand and MACC Malaysia) ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
 ▶️จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 
 ▶️ประเด็นการหารือ
 ✔ ว่าด้วยการร่วมมือของประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
 ✔การบรรยาย โดย ผู้แทนหน่วยงาน MACC Malaysia
 ✔ สรุปผลการประชุมครั้งที่ 3 
 ✔การประชุมและหารือ ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชายแดน และหน่วยงาน MACC มาเลเซีย ประเด็นปัญหาการทุจริตตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย แนวทางการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น ด้านคดี ด้านการข่าว การสืบสวนสอบสวน การติดตามทรัพย์สิน การป้องกันการทุจริตร่วมกัน ฯลฯ