หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฎิบัติงานตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฎิบัติงานตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายและวิธีปฎิบัติมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญหลายประการ อันจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561
➡️โดยสำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช.