หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฎิบัติงานตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฎิบัติงานตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายและวิธีปฎิบัติมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญหลายประการ อันจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561
➡️โดยสำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช.