หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ด้านการปราบปราม >> เรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้ตรงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) >> เรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

share facebook
วันที่ 21 ก.ค. 2553 11:29:15
 
 
 
 
เรื่องกล่าวหา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม กับพวก ดำเนินโครงการร้านค้าปลอดอากรและโครงการ
บริหารพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต
 
 
 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้ว
โดยมี ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ
และได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวน
พยานบุคคลที่ ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง