หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

    

ป.ป.ช. บูรณาการข้อมูลกับ DSI ในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินคดี

 

                   วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) เวลา 14.15 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องนนทบุรี 3 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว โดย นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นางณัชชา เกิดศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสมพร ครุฑสาคร ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. และนางสุวิมล สายสุวรรณ ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

                    การทำการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งได้รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ภายใต้ขอบเขตของอำนาจกฎหมายทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้การใช้ข้อมูลร่วมกันดังกล่าว จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ โดยเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย