หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุทธินันท์ สาริมาน ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม ตัวแทนสำนักงาน ป.ป.ช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คน

จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย” โดยศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการของรัฐ

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำและกรอบแนวคิด และนำองค์ความรู้ดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารวิชาการประกอบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะต่อไป อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ และการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์งบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนทบุรี)