หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี ๒๕๖๒


share facebook
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1. คำกล่าวรายงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (19 สิงหาคม 2562)
2. คำกล่าวเปิด โดย ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (19 สิงหาคม 2562)
3. ปาฐกถาพิเศษ โดย ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (19 สิงหาคม 2562)
4. ไฟล์นำเสนอ การปาฐกถาพิเศษ โดย ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (19 สิงหาคม 2562)
5. ไฟล์นำเสนอ การบรรยายพิเศษ โดย นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ (19 สิงหาคม 2562 เช้า)
6. ไฟล์นำเสนอ กลุ่มที่ 6 หัวข้อ สินบนส่งผลต่อค่า CPI อย่างไร โดย นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ (19 สิงหาคม 2562 บ่าย)