หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดยมี ดร.สมภพ อมาตยกุล รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอประกอบการพิจารณารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9