หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

            วันที่ 9 สิงหาคม 2562​ สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี

            วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนางสาวรสา กาญจนสาย อนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และคณะ เป็นวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ 

             สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต