หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต "หมู่บ้านช่อสะอาด"

จำนวนคนอ่าน 56022 คน
share facebook
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ตอนที่ 01 พบทุจริต ไม่ต้องเข้ากรุง ตำรวจพื้นที่ก็รับเรื่องได้
ตอนที่ 02 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียื่นบัญชีทรัพย์สินไปทำไม
ตอนที่ 03 ซื้อใบขับขี่ทำไม่ได้แล้วนะ
ตอนที่ 04 สินน้ำใจไม่ใช่สินบน
ตอนที่ 05 ช่อสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี
ตอนที่ 06 เลือกคุณสมบัติผู้แทนที่ดี
ตอนที่ 07 รัฐมนตรีห้ามถือหุ้นเกินอัตราที่กฏหมายกำหนด
ตอนที่ 08 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตอนที่ 10 เลือกคนดีเป็นผู้แทน - ด่านแรกของการเลือกคนดี ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตอนที่ 11 การร้องขอให้ทรัพย์สินจากคดีทุจริตตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตอนที่ 12 โกงข้อสอบนายอำเภอ เจอดีแน่
ตอนที่ 13 ผลสำรวจการจ่ายใต้โต๊ะของนักธุรกิจไทย
ตอนที่ 14 ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท.
ตอนที่ 15 ผู้แทนซื้อเสียงอย่าเลือก-สกัดทุจริตตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง
ตอนที่ 16 นักธุรกิจรวมหัวนักการเมืองโกงกินขึ้นศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองทั้งคู่
ตอนที่ 17 คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคืออะไร
ตอนที่ 18 กรรมาธิการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบต้องเจอดีบ้าง
ตอนที่ 19 ของขวัญกับมารยาทในสังคม
ตอนที่ 20 ล็อคสเป็กจัดจ้างชาวบ้านต้องช่วยกันดูแล
ตอนที่ 21 คลิปกับข้อเท็จจริง
ตอนที่ 22 การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14
ตอนที่ 23 พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
ตอนที่ 24 ถนนพังเพราะผลของการคอร์รัปชั่น
ตอนที่ 25 อย่าคิดตินสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ตอนที่ 26 CPI ผลการจัดอันดับคอร์รัปชันโลก
ตอนที่ 27 ร้องเรียนออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ป.ป.ช.
ตอนที่ 28 ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับเด็กวันนี้เพื่ออนาคตบ้านเมืองในวันหน้า
ตอนที่ 29 ทุจริตต่อเวลาราชการ
ตอนที่ 30 สาเหตุที่ไม่ควรอ้างของการคอร์รัปชัน
ตอนพิเศษ ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. 18 พฤศจิกายน 2553

 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    http://www.onlinebajucouple.com/sildenafil/
  viagra shanghai viagra vitamins
    DanielSi [11/06/2016 - 12:28:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    
     [17/10/2015 - 03:19:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ปปช.เป็นความหวังของประเทศไทย อีกไม่กี่ปีการทุจริตในไทยจะหมดไป
    ตรวจสอบอปท. [26/09/2013 - 01:07:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ขอเป็นผู้สนับสนุนการต่อต่านการทุจริตคอรัปชั่นของสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ คิดผิดที่มาเป็นผู้ตรวจสอบภายในอปท. ตรวจเจอที่หน่วยงานทำผิดทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนตรวจสอบภายใน ไม่มีความหมาย
    ตรวจสอบภายในอปท. [26/09/2013 - 00:56:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    เมื่อไรนักการเมืองจะมีจิตสำนึกกันบ้าง มีการรณรงค์การทุจริต คอรัปชั่นออกอย่างนีั้ ก็ยังไม่เลิกทุจริต จิตใจทำด้วยอะไร ไม่เห็นประเทศชาติบ้านเมืองเลย ไอ้พวกชั่วช้า
    อรอนงค์ หนูแก้ว [26/07/2013 - 10:40:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ตอนที่. 1 ตรวจสอบด้วย
  ตอนที่ 9 มีหรือไม่
    บ้านนอก [27/03/2013 - 21:36:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    เสนอเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อไปให้หัวหน้ากับตรวจสอบภายในไปเรื่องก็เงียบ ยิ่งทำให้ผู้ทำผิดได้ใจ จะทำอย่างไรให้ช่อสะอาดครับ
    วิโรจน์ มีมาก [12/02/2013 - 15:25:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ได้ติดตามโครงการต่าง ๆ ของ สำนักงาน ปปช. มาโดยตลอด เคยนำนักเรียนมาประกวดการพูดและเคยนำเสนอผลงานในโครงการสัมมนาครูของ ปปช. ที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหลายปีก่อนด้วย ชอบโครงการที่จัดทุกโครงการ เป็นโครงการที่ดีมาก จะร่วมพัฒนาเยาวชนไทยในทุกวิถีทาง ตอนนี้ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวของสถานศึกษาสังกัด สอศ. อยากจะได้การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปปช. ทุกเรื่องทุกตอนไปให้นักเรียนอ่าน จะต้องทำอย่างไร
    ครูณัฏฐกา ชามะรัตน์ [11/02/2012 - 14:39:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    ปปช. ช่วยไปประชาสัมพันธ์การทุจริตที่ สถานีตำรวจด้วยเผื่อไอ้พวกเครื่องแบบชั่ว ที่ถูกมันก็เรียกกิน ผิดมันก็กิน ประชาชนไม่รู้กฏหมายมันยิ่งซ้ำ
    ป .4 [28/01/2012 - 10:59:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    เครือข่าย ปปช สมาคมเก้าพลังทางสังคมภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์ที่จะขอการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หมู่บ้านช่อสะอาด จำนวน 50 เล่ม เพื่อใช้ในกิจการเครือข่าย ส่งที่ บ้านเลขที่ 40/307 หมู่ 1 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร 089 499 2891 คุณวรรณ
    ศรีวรรณ ผิวเกลี้ยง [06/11/2011 - 20:45:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ดี
    สงล [22/10/2011 - 16:29:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ต้องสร้างพลเมืองให้เข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกพลเมือง สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกลไกระดับพื้นที่ ปปช.จังหวัดที่มีแผนจะตั้งขึ้น
    ประพันธ์ วรรณบวร [19/04/2011 - 12:04:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    โครงการของปปช.ดีทุกเรื่องรู้ทันคนทุจริตทุกอย่างแต่การปฏิบัติ ประสิทธิผลยังไม่เกิดขอให้ทำอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายขอให้ทำทุกจังหวัดมีการประชุมกันบ่อยแล้วออกพบปะประชาชนให้ความรู้ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมงานก็จะสำเร็จ ยินดีเป็นแกนนำ เป็นศูนย์ประสานงานและยินดีหาสมาชิกเครือข่ายให้เข้มแข็งสร้างพลังในการขับเคลื่อนโครงการที่ดีๆของป.ป.ช. ถ้าการเมืองต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำคือกกต.ต้องดี นักการเมืองดี ข้าราชการดี ประชาชนดีมีความรู้เมื่อองค์ประกอบครบท้องถิ่นดี ประเทศต้องดีขอให้ทำจริง ต่อเนื่อง รับรองสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของป.ป.ช.อย่างแน่นอน ทั้งนี้ป.ป.ช.ต้องรับรอง ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพลในแต่ละจังหวัด
    หมอนิษา [15/12/2010 - 06:37:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    กรณีมีการร้องเรียน ปปช.อยากเสนอให้จนท.ปปช.ร่วมดำเนินการสอบสวนเพราะหากส่งมาให้หน่วยงานต้นสังกัด จะมีการเล่นพรรคเล่นพวกเสมอ ทำให้ไม่เกิดคามเป็นธรรม ในสังคม การแก้ปัญหาการทุจริต คอรับชั่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร ยิ่งมีนักเมืองมาเกี่ยวข้องยิ่งล้มเหลวค่ะ
    การะบุหนิง [11/12/2010 - 17:31:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ตอนนี้ลงตอนที่ 10 ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
    Admin [24/11/2010 - 15:46:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ไม่มีตอนที่ 10 หรือครับ ถ้ามีรบกวนลงให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก
    ประเสริฐ ธงไชย [23/11/2010 - 19:50:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ทาง เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาจังหวัดยโสธร มีความประสงค์ที่จะขอการ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต "หมู่บ้านช่อสะอาด" จำนวน 100 เล่ม เพื่อใช้ในกิจการขยายเครือข่าย ส่งที่ นายวีระพล พันธ์สุวรรณ อาหารที่ว้าการอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์08-2157-0482
    นายวีระพล พันธ์สุวรรณ ปธ.เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาจังหวัดยโสธร [23/11/2010 - 17:28:51]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *