หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนา
เรื่องการพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
เอกสารดาวน์โหลด
การประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องแนวทางการดำเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เรื่องแนวทางการดำเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(2)
เรื่องแนวทางการดำเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (3)
สรุปสาระสำคัญ
บันทึกวิเคราะห์ร่างฯ
ตอบคำถามโครงการสัมมมนาฯ