หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

"สำนักงาน ป.ป.ช.” ร่วมวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
 
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 06.03 น.
นายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ