หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 " ๑๔ ปี กกต. กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน"
 
 
         วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 08.46 น. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
พร้อมด้วยนายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เดินทางไปที่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
" ๑๔ ปี กกต. กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน" ณ ลานประชาสัมพันธ์ ภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคล
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมอวยพรในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วย