หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ภาพกิจกรรมงานนิทรรศการและการสัมมนาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2551 - 2555)

รวมพลังเดินหน้า ฝ่าวิกฤต คอร์รัปชัน
วันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 


               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) โดยมีเครือข่าย ภาคการเมือง ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ และร่วมลงปฏิญญาพร้อมกับตัวแทนภาคต่าง ๆ ด้วย