หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติวันก่อตั้ง น.ส.พ. สยามรัฐ ก้าวสู่ปีที่ 63
 
         วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.29 น. นายภาส ภาสสัทธา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางไปที่สำนักพิมพ์สยามรัฐ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้าย
วันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ก้าวสู่ปีที่ 63 ณ สำนักพิมพ์สยามรัฐ ชั้น 1 โดยมีผู้แทนหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมอวยพร
ในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วย