หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"บทบาทของนักการเมืองในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามหลักคุณธรรมจริยธรรม"
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
ณ ห้องฟ้ามุ่ย ชั้น 1 โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
ท่าน ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.
ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
นายธวัชชัย ศิริสธนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๔ (ขอนแก่น) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการสัมมนาฯ
นายพยัต  ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
กล่าวต้อนรับท่าน ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ในการจัดสัมมนาฯ
คณะวิทยากรในการจัดสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยายอย่างตั้งใจ
ในช่วงบ่ายเข้ากลุ่มทำ Work Shop จากกรณีศึกษา