หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

          สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมากถึง 316 ราย