หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี 24 ปี NBT Green
 
        วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.07 น. นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางไปที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 24 ปี NBT Green ที่พึ่งพาของประชาชน โดยมีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน      
ตลอดจนสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมอวยพรในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วย