หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

                 ตามประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดการพูด ประจำปี 2555 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
กำหนดจัดประกวดการพูด ประจำปี 2555 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสังกัด
ทั่วประเทศ ซึ่งจัดประกวดการพูด รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 – 7 และ 9 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
และประกวดการพูดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช.
มีผลการประกวดดังนี้ (รายละเอียดการประกาศผล)
 

รางวัลที่ 1
นางสาวเสาวภาคย์ รัตนพงศ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลที่ 2
นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภา
โรงเรียนนารีวิทยา
จังหวัดราชบุรี
รางวัลที่ 3
นางสาวศุภมาส ไชยราช
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
     

รางวัลชมเชย
นางสาวชนิกา ไชยราช
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
รางวัลชมเชย
นายฐากูร กลีบสุวรรณ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย
นายนรินทร์ โฉมเจริญ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
จังหวัดสมุทรปราการ
     

รางวัลชมเชย
นางสาววราลักษณ์ เสียดหนองยุง
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย
นางสาวสายศร แสงบึง
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์