หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา


share facebook
วันที่ 11 ต.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน
วันต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๕
 
                      เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน "วันต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๕” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ประสานงาน โดยมีนายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถา "การทุจริตในระบอบการปกครอง” มีองค์กรธุรกิจ รวมทั้งภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
                  - การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
                  - การกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตต่อหน้าอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
                  - การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต (MOU)
                  - การบรรยาย "การฆ่าหรือการโกงเป็นบาปใหญ่กว่ากัน” โดยพระสุธีวรญาณ รองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
                  - การประกวดปาฐกถาเด็กเรื่อง "โตไปหนูไม่โกง?”
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมาตรา 103
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งหวังตอบโจทย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อก้าวสู่ภาพอนาคต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ป.ป.ช. จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท.
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต
  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
17%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
83%
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมานำที่ราชพัสดุบริเวณบ้านป่าไผ่ (ติดทางรถไฟ) ตำบลตันทึก อำเภอป่ากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปให้เช่าโดยมีเจตนาเอื้อคนรวยและไม่โปร่งใสและนำไปซื้อขายแบ่งโดยไม่สุตจริตทางป.ป.ช.จังหวัดจะแก้ไขได้หรือไม่เพราะร้องหลายหน่วยงานแล้วไม่สามารถทำอะไรเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดได้เลย
    คนป่าไผ่ [01/07/2016 - 07:20:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    หน่วยงานทางราชการ เบิกเงินค่าอาหารว่าง ไปซื้อของว่างมาแต่ซื้อไม่ครบ ให้ ผปค นร ลงชื่อร่วมประชุม ยืมเงินไป 10,000- ซื้อมา 7,000-เอาเงินส่วนต่างมา 3,000-ให้ จนท ทำ เอาเงินมาให้ฝ่ายจัดงาน ควรจะทำอย่างไรดี ทำแบบนี้กับทุกงานที่ รับผิดชอบ
    ตุ๊ ศักดิ์ [24/05/2016 - 10:33:23]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *