หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

 
การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกการศึกษา
 
                        ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑-๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยลง โดยจัดตั้งคณะทำงาน รวม ๔ คณะ เพื่อดูแลงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในเร็วๆ นี้