หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 
             นายชาญชัย พลศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายชาญชัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทราบถึงอำนาจ หน้าที่ และที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว