หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

 
 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว
ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

                          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” หรือเรียกชื่อย่อว่า "จังหวัดเคลื่อนที่” ครั้งที่ 11/2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจัดโดยจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ หน่วยทหารพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยในโครงการฯ ประกอบไปด้วย การแสดงชุดนิทรรศการให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว การรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. ตลอดจนกิจกรรมสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากประชาชนในจังหวัดสระแก้ว