หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จับมือ 'ยูเอ็น' จัดงานต้านคอร์รัปชันสากล
 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กล่าวเปิดงานเครือข่าย " คอรัป'ฉัน'ไม่ขอรับ " เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งสหประชาชาติ
เห็นว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อโลก ถือว่าประเทศไทยต้องร่วมกับนานาชาติในการ
ต่อต้านการทุจริต ในฐานะภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยการจัดกิจกรรม
จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน นิสิต นักศึกษาจาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาแสดงออกถึงการ
ต่อต้านการทุจริตเชิงศิลปะ ซึ่งจะมีการจัดแสดงถึงจนวันที่ 16 ธ.ค. นี้