หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

          เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2555 จังหวัดสงขลาได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2555 (Miss Tourism World 2012) จาก 60 ประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามและสื่อมวลชน ซึ่งเดินทางมาเก็บตัวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดโดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้เข้าประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก (Miss Tourism World 2012) ร่วมกางร่มที่มีสัญลักษณ์ของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศได้ช่วยกันเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น เนื่องในโอกาสวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2555 (International Anti Corruption)