หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย (Sapan Strengthening Thai Democracy) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ร่วมสร้างธรรมาภิบาล – ต่อต้านคอร์รัปชั่น” ณ ลานถนนคนเดิน พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเพื่อรณรงค์สร้างการตื่นตัวของคนในสังคมในการร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (International Anti Corruption) โดยในงานได้มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ร่วมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น” โดยนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช.ให้เกียรติเดินทางมาเป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ มีการเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น มีการเสวนา หัวข้อ "กระบวนการแก้ปัญหาการทุจริตและธรรมาภิบาลในสังคมไทย” โดย  พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา มีการออกบูทจัดกิจกรรมให้ความรู้ของส่วนราชการต่างๆ เช่น ม.ทักษิณ ป.ป.ช.สงขลา ก.ก.ต.สงขลา ศาลปกครองสงขลา ส.ต.ง.สงขลา และประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมภาคได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น