หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
 
      
 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
 
เอกสารดาวน์โหลด
กำหนดการพิธีลงนามฯ
ประชาสัมพันธ์พิธีลงนามฯ