หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว
ร่วมกิจกรรม "การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. จังหวัดสระแก้ว”

                        นายจำรัส คงเอี่ยม เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้บรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. กับประชาชน” โดยมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ภายใต้กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว