หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกิจกรรมต้นกล้าช่อสะอาดกับภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา
 
 
       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงาธานี จังหวัดพังงา นายกล้านรงค์ จันทิก และนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรม "นำเสนอผลกิจกรรมต้นกล้าช่อสะอาด กัลยาณมิตร ป.ป.ช. และร่วมเรียนรู้ของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2556 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ความซื่อสัตย์ สุจริต การมีส่วนร่วม ขยายแนวคิด ผ่านการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ของกลุ่มกัลยาณมิตร ป.ป.ช.