หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนร่วมตั้งปณิธานความซื่อสัตย์สุจริต
ในโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม 2556

                               สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชกาจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี และประชาชนอำเภอโคกสูง ร่วมตั้งปณิธานด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของบูธสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสื่อเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ ประกอบด้วย หนังสือนิทานคุณธรรมสอนใจ , ซีดีการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน , ซีดีเพลง ป.ป.ช. , โปสเตอร์ และแผ่นพับ รวมถึงการ รับสมัครสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. เพื่อให้ประชาชนอำเภอโคกสูงและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วต่อไป