หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4


share facebook
วันที่ 6 ก.พ. 2556
 
1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
    ปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4
 
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมให้ไปดำเนินการบันทึกลายนิ้วมือ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลการ
    เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันการป้องกัน
    และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช.
    ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต

3. รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 10.30 น. และร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
    ที่กำหนด ณ ห้องนนทบุรี 3 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
4. ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 – วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ต่างจังหวัด

สามารถ download เอกสารต่าง ๆ ได้ตามที่แนบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 282 3161 – 5 ต่อ 120 , 139
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร นยปส.4
กำหนดการรายงานตัว
กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อม