หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนาเยีย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ.


share facebook

                    เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย พลศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอนาเยีย และเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราวิทยา อำเภอวารินชำราบ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ. ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2556 นี้ โดยมีนายคำรพ เครือณรงค์ นายอำเภอนาเยีย และนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี"