หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
 
 
        สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่ได้จัดตั้งขึ้น ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)