หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook"การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2556"


           การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประกาศรับสมัครในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป  สอบถามโทร  0 2282 9591