หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการ  ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ณ กระทรวงมหาดไทย
 
          ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายประสาท  พงษ์ศิวาภัย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ นายปรีชา  เลิศกมลมาศ พล.ต.อ. สถาพร  หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ในระยะแรกทั้ง 32 จังหวัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาสรรหากรรมการ ป.ป.จ. หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ