หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
" ๑๕ ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย"
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายภาส  ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อร่วมงานวันสถาปนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง " ๑๕ ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย" ณ ลานประชาสัมพันธ์
ภายในศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้
ยังมีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมอวยพรในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วย