หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ
ในรายการ "คัดข่าวเด่น” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ สทท.๑๑
 
             ด้วยศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ "คัดข่าวเด่น” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ สทท.๑๑ โดยมีนายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ ซึ่งจะเผยแพร่ออกอากาศในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ในหัวข้อเรื่อง "เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่๒” จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจทั่วไปรับชมรายการดังกล่าวได้ตามวันเวลาข้างต้น