หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
 
          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ นายณรงค์ รัฐอมฤต
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับกรมประชาสัมพันธ์
และการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานภาคีกว่า 30 หน่วยงาน
ซึ่งการลงนามดังกล่าวมีนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม