หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
วันที่ 19 มิ.ย. 2556
 
 
 
 
ด้วยองค์การตำรวจสากล (INTERPOL)ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาการทุจริตในปัจจุบันจะยิ่งทวีความโยงใยในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ และมีการโยกย้ายทรัพย์สินซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น องค์การตำรวจสากลจึงเริ่มดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวผ่านทาง StAR/INTERPOL Asset Recovery Focal Points Platform ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้ปฏิบัติงานในการสืบสวนและประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL), ธนาคารโลก (World Bank) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
 
จากการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สำนักงานตำรวจสากล และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม "การประชุมส่วนประสานงานการติดตามทรัพย์สินคืน ครั้งที่ ๔” ("The 4th StAR/INTERPOL Global Focal Point Conference on Asset Recovery”) ในการประชุมนี้ ประกอบไปด้วยการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเปิดโปงการทุจริตของนิติบุคคล การเปิดบริษัทบังหน้า กองทุน และการข้อตกลง
ทางกฎหมายอื่นๆ, การตรวจสอบ การสืบสวน สอบสวน และการติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตในการทำสัญญา และการให้ใบอนุญาตสัมปทานต่างๆ กับภาครัฐ, ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินคืน,การทุจริตจากในแง่มุมของผู้ให้สินบน, กลไกที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านและตรวจสอบการทุจริต รวมถึงยังมีการฝึกปฏิบัติการใช้หมายที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามทรัพย์สินคืน เป็นต้น ซึ่งการประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม มิลเลเนี่ยม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร