หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
                         กรรมการ ป.ป.ช. เชิญชวนสมัคร "กรรมการ ป.ป.จ. สระแก้ว"

                   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว (กรรมการ ป.ป.จ.) โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
กรรมการ ป.ป.ช. ได้เชิญชวนให้ผู้ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการ ป.ป.จ. สระแก้ว สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการ ป.ป.จ. สระแก้ว โดยยื่นใบสมัครต่อประธานกรรมการสรรหาฯ พร้อมแสดงผลงานและหลักฐาน
ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังจะได้
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนชาวสระแก้ว มีส่วนร่วมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. สระแก้ว
โดยการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. สระแก้ว