หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด


share facebook

เมื่อวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สปจ. สุราษฎร์ธานี) โดยนายโชติ มหาชัยฤทธิพร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ทั้ง ๘ ท่าน จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ. จำนวน ๒๘ ท่าน   ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (AIC) แบ่งเป็นวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔ ท่าน และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔ ท่าน ซึ่งได้เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์แบ่งเป็น ๒ ช่วง ภาคเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ส่วนวิธีการเลือกลำดับการแสดงวิสัยทัศน์นั้น สปจ. สุราษฎร์์ธานี ใช้วิธีให้ผู้สมัครจับฉลากเลือกลำดับเพื่อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ โดยให้เวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ท่านละ ๒๐ นาที โดยไม่มีการซักถามใดๆ จากกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. และระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมรับฟังด้วย  ซึ่งหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้นแล้ว สปจ. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละราย และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. จำนวนสองเท่าที่พึงจะมีได้ในจังหวัดและลงคะแนนโดยวิธีลับ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถเสนอชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ได้ ๖ ท่าน และหลังจากนั้นจะจัดทำบัญชีรายชื่อ ประวัติและข้อมูลรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกกรรมการ ป.ป.จ. อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหลือ ๓ ท่าน โดยระหว่างนี้ สปจ.สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. จำนวนสองเท่า เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกทางหนึ่ง
  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
13%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
38%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *