หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
จัดแถลงข่าวรอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

                       เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้แถลงผลการปฏิบัติงานในไตรมาสแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาค 2556 ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

                      โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร และแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ในด้านป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ รวมทั้ง กระบวนการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. มุกดาหาร

                      ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับ ทุกภาคส่วน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบ